Temper Aluminium Sheet Aluminium Plate ราคาใหม่ล่าสุด Custom Alloy High Quality Metal Flat Plate

March 11, 2022
ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ Temper Aluminium Sheet Aluminium Plate ราคาใหม่ล่าสุด Custom Alloy High Quality Metal Flat Plate

การกำหนดอุณหภูมิพื้นฐานสี่แบบใช้สำหรับโลหะผสมอลูมิเนียมพวกมันคือ -F: ตามที่ประดิษฐ์ขึ้น;-0: อบอ่อน;-H: ชุบแข็งและ -T: อบด้วยความร้อนการกำหนดที่ห้า -W ใช้เพื่ออธิบายสภาวะที่ได้รับการตอบสนองระหว่างการอบชุบด้วยความร้อนในสารละลายและการบ่มที่อุณหภูมิห้องหรือเทียม